ศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก

August 18th, 2016 by numtan


คณะผู้บริหารและครู จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลเสาธงหิน จ.นนทบุรี มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559

Leave a Reply