โครงการต้นกล้าแห่งความดี

September 5th, 2016 by numtan


แผนกอนุบาล โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดกิจกรรมสอนธรรมมะให้กับนักเรียนระดับอนุบาล โดย พระอาจารย์พระมหามงคล วรธัมมวาที กลุ่มธรรมะอารมณ์ดี และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 59

Leave a Reply