เวทีความรู้ภูมิปัญญาเมืองนนท์

September 6th, 2016 by numtan
ขอขอบคุณ คุณอาภาพร ลำพรหม ที่ได้มามอบความรู้ให้กับนักเรียนภายในกิจกรรมเวทีความรู้ภูมิปัญญาเมืองนนท์ เมื่อวันที่ 2 ก.ย. 59

Leave a Reply