โครงการยุวฑูตน้อยพอเพียง

September 6th, 2016 by numtan

โครงการยุวฑูตน้อยพอเพียง นำนักเรียนไปแจกใบความรู้เกี่ยวกับหลักความพอเพียงภายในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 59 ค่ะ

Leave a Reply