ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย

September 15th, 2016 by numtan


ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ ฉีดพ่นหมอกควัน กำจัดยุงลาย ทุกอาคารเรียน ทุกๆวันอาทิตย์

Leave a Reply