ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13(นานาชาติ)

September 15th, 2016 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินกับนักเรียนที่ได้รับคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ในการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 13(นานาชาติ) เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 59 ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

1. เด็กหญิงบุณยานุช ภูวเศรษฐ Gr.2/2
2. เด็กหญิงเหนือฟ้า แย้มนิล ม.3/3
3. นายนิธิราชย์ ธนโภไคย Gr.11/2

Leave a Reply