สอบฐาน อ.2

September 15th, 2016 by numtan
กิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 2 เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ

Leave a Reply