การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8

September 15th, 2016 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎนักเรียนที่มีคะแนนอันดับที่ 4-10 (ระดับประเทศ) เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาท และ เหรียญรางวัลของมูลนิธิร่มฉัตร จากการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2559 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชน

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 1 คน
1. เด็กหญิงนัยน์ภัค สุทธิพานิช

Leave a Reply