สอบฐาน อ.3

September 15th, 2016 by numtanกิจกรรมสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ ค่ะ

Leave a Reply