เรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กับการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำต้นอ่อนข้าวสาลี

February 27th, 2017 by numtan


Students learning local cuisine เรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ระดับ Gr.4-6 กับการเรียนรู้เรื่อง การทำน้ำต้นอ่อนข้าวสาลี (23/02/60)

Leave a Reply