เลี้ยงลูกอย่างไรให้ให้มีสมาธิ

July 4th, 2017 by numtan


แผนก อนุบาล IEP ได้รับเกียรติจาก พญ.อังคนา อัญญมณี (จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ตำแหน่งนายแพทย์ชำนาญการกรมสุขภาพจิต) มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง” การเลี้ยงลูกอย่างไรให้มีสมาธิ” เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 60

Leave a Reply