ร่วมกันบริจาคปัจจัย ไทยทาน ในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560

July 17th, 2017 by numtan

คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ร่วมกันนับเงินบริจาค เพื่อนำไปถวายยังวัดดอนสะแก วัดละหาร และวัดลาดปลาดุก ในวันที่ 7 ก.ค. 60 ไม่ประสงค์จะออกนาม 81,180 บาท จำนวนเงินทั้งสิ้น 290,854 บาท ค่ะ โดยนำไปถวายยังวัดละหาร 100,000 บาท วัดดอนสะแก 100,000 และวัดลาดปลาดุก 90,854 บาท ค่ะ

รายชื่อบริจาคเงินวันเข้าพรรษา

ระดับ อนุบาล

ระดับ ประถม-มัธยม

ระดับ English Program

Leave a Reply