เทคนิคการจูงใจให้เด็กอยากรู้

August 7th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอขอบพระคุณ รศ.กุลยา ตันติผลาชีวะ ผู้ทรงคุณวุฒิระดับปฐมวัย ให้เกียรติมานิเทศการสอนของครูปฐมวัย และอบรม เรื่อง “เทคนิคการจูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้” เมื่อวันที่ 26 ก.ค. 60

Leave a Reply