พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

August 7th, 2017 by numtan
บรรยากาศพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโครงการ เด็กไทยหัวใจรักชาติ รักศาสนา เทิดทูนพระมหากษัตริย์ เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 60

Leave a Reply