กิจกรรมวันภาษาไทย

August 7th, 2017 by numtan


กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่  31 ก.ค. 60  โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply