ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560

August 30th, 2017 by numtan


โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ นำนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-มัธยมศึกษาปีที่6 ทั้ง IEP และ EP Program ไปทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งชาติ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21-25 ส.ค. 60

Leave a Reply