อบต.บางรักพัฒนา มาให้ความรู้เรื่องการแยกขยะ

August 30th, 2017 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอขอบพระคุณ อบต.บางรักพัฒนา ที่ได้เข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการแยกขยะ เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 60

Leave a Reply