ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtan

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จังหวัดนนทบุรี ณ โรงเรียนศรีบุณยานนท์เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม  2560  มีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
เด็กหญิงภัสนันท์  สัมฤทธิ์สุทธิ์  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3  รางวัลชนะเลิศระดับเหรียญทองอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

Leave a Reply