ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
1. นายณัฐดนัย ศรีนิธิเจษฎาภรณ์
2. นายวิศรุต หอมแก่นจันทร์
3. สิทธิศักดิ์ เกษถนอม
ได้รับรางวัล Engineering Achievement Award พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท จากการเข้าร่วมโครงการการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็วแบบอัตโนมัต Line Tracking Robot Contest ประจำปี 2560 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมและวิศวกรรมสภานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2560

Leave a Reply