ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน

September 7th, 2017 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ
1. เด็กชายณัฐวรรธน์ ทัศนพงษ์ อ.3/1
2. เด็กหญิงณิชชา วิรุฬห์ธนกฤษณ์ อ.3/1
3. เด็กหญิงพิชามญธ์ สิมารักษ์ อ.3/1
ได้รับรางวัลดีเยี่ยมระดับประเทศจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2560

Leave a Reply