กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2552

June 26th, 2009 by numtan

                กิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา2552 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2552 ภายในกิจกรรมมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุนทรภู่พร้อมทั้งมีการมอบเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ

Leave a Reply