โครงการ 40th Anniversary Be-Love Doramon

January 12th, 2011 by numtan

           เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 54 ทางโรงเรียนได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ไปแข่งขันกับโครงการ 40th Anniversary Doramon

Leave a Reply