คนเก่งกสิณธร ปี 2553

January 13th, 2011 by numtan

เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
-ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นอนุบาล 2 การแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 11/2553

-ได้รับรางวัลชมเชยรุ่นอนุบาลการแข่งขันคณิตคิดเร็วชิงแชมป์ประเทศไทยจัดโดยสมาคม I.A.M.A(Thailand)

…………………………………………………………………………………….

 

เด็กหญิงกชกร แก้วดี
-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นประกอบเพลงชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

-ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Kasintorn Little Santa 2010 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

 

เด็กชายภูฟ้า มันทรานนท์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาการ ระดับอนุบาล3 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

เด็กหญิงลัญฉน์นรี ทินวงศ์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเล่านิทาน ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์

……………………………………………………………………………………..

เด็กหญิงเฌอ พิเชษฐวิทย์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ระดับอนุบาล2 ชิงโล่รางวัลองคมนตรี พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์
………………………………………………………………………………………

 

-เด็กหญิงรภัสสรณ์ หีบทอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดเต้นประกอบเพลง ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

-เด็กหญิงภิญปภัสร์ สุขกุลพิพัฒน์
ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

-เด็กหญิงณัฐณิชา ขวาลำธาร
ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะด้านสติปัญญา ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ

…………………………………………………………………………………………

 

           เด็กหญิงชาญดา  ศิริกาญจนโรชน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4 ได้อันดับ 1ใน10 ของประเทศและได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาไทย จากการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 7 ถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิภาณ

Leave a Reply