กิจกรรมการรณรงค์ การเลือกตั้ง

June 13th, 2011 by numtan

กิจกรรมการรณรงค์การเลือกตั้ง จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 54 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้ที่มีสิทธิในการเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่นอนหลับทับสิทธิ

Leave a Reply