กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง

June 18th, 2011 by numtan

กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง เป็นกิจกรรมของนักเรียนระดับมัธยมต้น วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนชาวไทย ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิในการเลือกตั้ง

Leave a Reply