พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2554

June 18th, 2011 by numtan

       พิธีฉลองศาสนนามและพิธีไหว้ครูระดับประถม-มัธยม ประจำปีการศึกษา 2554 ทั้ง Thai Program และ English Programจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย 54 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู

Leave a Reply