พิธีไหว้ครูระดับอนุบาลประจำปีการศึกษา 2554

June 18th, 2011 by numtan

         พิธีไหว้ครูระดับชั้นอนุบาลทั้ง Thai Program และ English Program จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 มิ.ย 54 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู…

Leave a Reply