ตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554

July 13th, 2011 by numtan

         การตรวจสุขภาพเด็กนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 54

Leave a Reply