กิจกรรม รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ รักษาโลกร้อน

August 15th, 2011 by numtan

          ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้รับเกียรติจากสมาคมสร้างสรรค์ไทยหรือตาวิเศษ ร่วมกับ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัด (มหาชน) เข้ามาจัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ปลูกฝังจิตรสำนึกให้เด็ก เยาวชน เกิดการจัดการขยะ แยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อนำกลับไปรีไซเคิล ในชื่อเรื่อง “รีไซเคิล ลดปริมาณขยะ รักษาโลก”

Leave a Reply