คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมวางพวงมาลา ถวายสักการะ

September 8th, 2011 by numtan
        เมื่อวันที่ 2 กันยายน 54 ที่ผ่านมา ทางคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

Leave a Reply