สอบฐานระดับอนุบาล 3

September 8th, 2011 by numtan


         การสอบฐานของระดับชั้นอนุบาล 3 เมื่อวันที่ 7 ก.ย. 54 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจากท่านผู้ปกครองอาสาที่ได้ให้ความร่วมมือเข้ามาทดสอบเด็กนักเรียนด้วยตัวท่านเองพร้อมกับคุณครูที่อยู่ประจำฐานนั้นๆ

Leave a Reply