ร่วมบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

September 20th, 2011 by numtan
            เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 54 ทางคณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียนได้ร่วมกันนับเงินบริจาคให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งยอดเงินบริจาค เป็นเงิน 160,073 บาท และยังมีการบริจาคอย่างต่อเนื่องค่ะ

Leave a Reply