การแข่งขันระดับประเทศ

August 1st, 2012 by numtan

          โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจัสติน จอห์น ฟ๊อก ที่ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา (Impromtu Speech 2012)

 

         โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์  ที่ได้เป็นตัวแทนระดับประเทศ ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (Impromtu Speech 2012)

 

Leave a Reply