การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษระดับประเทศ

August 10th, 2012 by numtan

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจัสติน จอห์น ฟ๊อก ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 4 ของประเทศ ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา (Impromtu Speech 2012)

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 9 ของประเทศ ในการแข่งขัน การพูดภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา (Impromtu Speech 2012)

โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสัณห์ชยพล ลิ่วเกษมศานต์ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และเงินรางวัล 20,000 บาท จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 โดยบริษัท เลิร์นนิ่ง ทรี จำกัด(Learning Tree Co .,Ltd) ได้รับความร่วมมือในการใช้ข้อสอบจาก Anglia Examinations ประเทศอังกฤษ

Leave a Reply