กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2555

August 17th, 2012 by numtan


           กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 ส.ค. 2555 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว

Leave a Reply