กิจกรรม A Delightful In-House Academic Camp

August 31st, 2012 by numtan

กิจกรรม A Delightful In-House Academic Camp จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ส.ค. 55 เป็นกิจกรรมของโครงการ English Program ในทุกระดับชั้น ภายในกิจกรรม มีการจัดเป็นฐานๆ และแต่ละฐานจะมีครูต่างชาติ และนักเรียน G.12 จะอยู่ประจำฐานการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ฐานเกมส์สะกดคำ ฐานเกมส์การอ่านออกเสียง เป็นต้นLeave a Reply