การอบรมขยายผล เรื่องการทำสื่อ CAI

September 13th, 2012 by numtan
โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ได้ส่งคุณครูเข้าอบรมคอมพิวเตอร์ เรื่องการทำสื่อ CAI และได้กลับมาอบรมขยายผลต่อให้กับคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ เมือวันที่ 12-13 ก.ย. 55

Leave a Reply