ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดี

June 11th, 2013 by numtan

 ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ
1. คุณครูนาตยา มีแสง ประเภทครูปฐมวัยดีเด่น ภาคเอกชน
ครูประจำชั้น อนุบาล3/4


2. คุณครูรอบีย๊ะ ไกรชิต ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาคเอกชน
ครูประจำชั้น ป.5/6
3. คุณครูศรีอุทัย นิ่มนาค ประเภทครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศดีเด่น (ภาษาอังกฤษ) ภาคเอกชน
ครูประจำชั้น ป.5/2

4. คุณครูวิไลลักษณ์ บวรนันทวงศ์ ประเภทครูผู้สอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนดีเด่น ภาคเอกชน ครูประจำชั้น ป.1/2

ได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนดี ประจำปี 2556 ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษา นนทบุรี เขต 1 (ประกาศ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556)

 

 

 

Leave a Reply