วันสถาปนากองลูกเสือโลก

July 5th, 2013 by numtan

เนื่องในวันที่ 1 กรกฏาคมของทุกปีเป็นวันลูกเสือไทย ทางโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จึงได้จัดกิจกรรมการเดินสวนสนามขึ้น เพื่อรำลึกพระบิดาแห่งลูกเสือไทย คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6Leave a Reply