กสธ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

July 19th, 2013 by numtan


        โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดโครงการ กสธ.ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด โดยให้นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 56

Leave a Reply