กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2556

August 8th, 2013 by numtanกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ จัดขึ้นเมื่อวันที่  29 ก.ค. 55  โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดฐานการเรียนรู้ไว้ให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งนักเรียนต่างก็ให้ความร่วมมือและสนุกสนานไปกับกิจกรรมในครั้งนี้

Leave a Reply