ขอแสดงความยินดี

August 15th, 2013 by numtan

“”"”"”"”"ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน ภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จึงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 8 ผลการแข่งขันดังนี้

“”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”"”นายแบรนดอน  จอห์นฟ๊อกซ์ Gr.11

…………………………………

“”"”"”"”"”ได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ อันดับที่ 6 พร้อมทุนการศึกษา 2,000 บาทและเกียรติบัตรจากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิณาณ ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

“”"”"”"”"”เด็กชายลุค ออลลิเวอร์  แรนซ์ Gr.3/2

ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ พร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร จากการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ที่ 8 ทุนการศึกษาพระราชวิจิตรปฏิณาณ ปีการศึกษา 2556ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

“”"”"”"”"”เด็กหญิงแองเจลีน่า สุนารี  คาร์เตอร์ Gr.3/2

ชนะเลิศการแข่งขันอันดับที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3จากการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษของนักเรียน ปี 2556 (Impromptu Speech Competition 2013) ณ โรงเรียนชุมชันวัดบางไผ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

“”"”"”"”"”เด็กชายชยธร   มูลพันธ์  Gr.6/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน Spelling Bee ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Leave a Reply