กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

August 19th, 2013 by numtan
            ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้จัดจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ซึ่งภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆ เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นอย่างดี โดยแต่ละฐานจะมีพี่ๆ ระดับมัธยมคอยให้ความรู้กับน้องๆระดับประถมคะ

Leave a Reply