สัปดาห์วิทยาศาสตร์

August 19th, 2013 by numtan

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2556 ภายในกิจกรรมมีการจัดเป็นฐานต่างๆ แต่ละฐาน มีการทดลองทางด้านวิทยาศาสตร์ และให้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ กิจกรรมนี้เด็กๆต่างก็สนุกสนานกับการทดลองและให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียว โดยมีพี่ๆ ระดับชั้นมัธยมคอยให้ความรู้และสาธิตการทดลองต่างๆให้กับน้องๆระดับชั้นประถมคะ

Leave a Reply