ของฝากจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

August 20th, 2013 by numtan

ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีมีเคล็ดลับความอร่อยมาฝากคะ สำหรับวันนี้เป็นเมนู น้ำพริกกะปิกุ้งสดคะ เป็นผลงานของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 คะ


Leave a Reply