ขอแสดงความยินดี

August 20th, 2013 by numtan………….เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานวันวิชาการ ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่  การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะ   ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  นักเรียนที่ได้รับรางวัลคือ  เด็กหญิงณัชชารีย์ ธราวัฒน์รัศมี  ระดับชั้น ม.3/2    ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

…………..การส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในครังนี้ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกห้องเรียน และให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเอง

Leave a Reply