ข่าวสารจากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

August 21st, 2013 by numtan

เมื่อวันที่ 17-18 ส.ค. 56 ทางหมวดคณิตศาสตร์ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฏครั้งที่ 16 โดยส่งนักเรียนทั้งหมด 4 ระดับ คือ ป.1-3,ป.4-6 , ม.1- 3และ ม.4-6 ณ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เขตสาธร กรุงเทพมหานคร

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

เมื่อวันที่ 6 - 9 ส.ค. 56 ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ในงานวันวิชาการ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่ มีการส่งรายการแข่งขันดังนี้

1. ซูโดกุ ระดับ ป.4-6 , ม.1- 3

2. ตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับ ป.1-3,ป.4-6 , ม.1- 3

3. คณิตคิดเร็ว ระดับ ป.4-6 , ม.1- 3

Leave a Reply