ขอแสดงความยินดี

August 22nd, 2013 by numtan

“”"”"”"”"

เด็กหญิงณัฐชาพรรณ พลอยสิงห์โต นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/4

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ได้เข้าร่วมงานมหกรรมส่งเสริมศิลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ด้านพระพุทธศาสนา ฉลองพระชันษา ๑๐๐ ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในบทเพลง สี่กษัตริย์เดินดง” ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกระดับจังหวัด เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งขันในรอบระดับภูมิภาค ในวันศุกร์ที่ 23  สิงหาคม 2556

Leave a Reply