โครงการ กสิณธรรักสุขภาพ

August 28th, 2013 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ ระดับมัธยมศึกษา จัดโครงการ กสิณธรรักสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 ส.ค. 56 มีการแจกใบความรู้ให้กับนักเรียนและท่านผู้ปกครองเพื่อเป็นแนวทางในการรักษาสุขภาพคะ

Leave a Reply