ติว O-Net นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

August 28th, 2013 by numtanโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์จัดกิจกรรม ติว O-Net ให้กับนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนคะ

Leave a Reply